Storno podmínky

Podmínky rezervace a storna

I. Tyto všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi provozovatelem ubytovacího zařízení “Boudy v Modrém dole” a ubytovanými (dále též jen „zákazníky“) těchto ubytovacích zařízení (dále též jen „objekty“).

II. Smluvní vztah mezi provozovatelem ubytovacího zařízení a zákazníkem vznikne potvrzením objednávky, jež zaslal zákazník formou řádně vyplněného objednacího formuláře na www.modrydul.cz a uhrazením zálohy. K uzavření ubytovací smlouvy může též dojít potvrzením  e-mailové či telefonické objednávky a uhrazením zálohy.  Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil s tímto ubytovacím řádem, cenou, platebními a storno podmínkami. Zákazník, který odeslal přihlášku, odpovídá za všechny osoby, jež jsou s ním ve skupině a jsou na základě jeho objednávky v objektu ubytovány.

III. Ceny jsou uvedeny v ceníku na webových stránkách www.modrydul.cz

IV. Čas nástupu a ukončení pobytu jsou domlouvány individuálně provozovatelem - v případě plánovaného pozdějšího příjezdu, prosíme o vyrozumění s předstihem. Ubytovatel poskytuje ložní prádlo.

V. Objednávka a platba

Ubytovací zařízení přijímá písemné objednávky zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře, případně e-mailem. V případě telefonické objednávky Vám obratem sdělíme, zda je Vámi požadovaný termín volný a v kladném případě Vám budeme tento termín předběžně rezervovat. Telefonickou objednávku musíte následně ještě potvrdit písemnou formou (e-mail, dopis). Následně Vám bude vystavena faktura, kterou je nutné uhradit do data splatnosti uvedeného na faktuře.

VI. Rezervace je závazná po zaplacení celé ceny pobytu/kurzu

Máte-li zájem o závaznou rezervaci pobytu/kurzu v delším časovém předstihu než 30 dní před začátkem kurzu/pobytu, stačí zaplatit rezervační zálohu ve výši 300,- Kč za osobu a zbývající část ceny pobytu doplatit 30 dní před začátkem pobytu. V případě nedoplacení zbývající části ceny pobytu v tomto období, rezervační záloha propadá a vámi rezervované místo bude uvolněno dalšímu zájemci.

VII. Zrušení rezervace

Zrušení rezervace nám oznamte co nejdříve. V případě, že se podaří zajistit na vámi objednané místo náhradníka, vrátíme vám zaplacenou zálohu po odečtení administrativních nákladů ve výši cca 5% (min. 100,- Kč) z ceny pobytu/kurzu. V ostatních případech platí následující storno podmínky.

VIII. Storno podmínky

V případě odstoupení zákazníka od smlouvy, lze toto učinit bez udání důvodů. Storno poplatek se počítá z výše celkové platby.Pří zrušení rezervace pobytu ze strany zájemce vrací Boudy v Modrém dole zaplacenou zálohu dle následujících podmínek.

Zrušení rezervace Storno z celkové ceny
Více než 25 dní před začátkem pobytu / kurzu 300 Kč / osoba
25 až 11 dní před začátkem pobytu / kurzu 30 %
10 až 5 dní před začátkem pobytu / kurzu 50 %
Méně než 5 dní před začátkem pobytu / kurzu 75 %

IX. Další podmínky

  • V případě, že zákazník ze svého rozhodnutí ukončí svůj pobyt před sjednaným termínem odjezdu, nemá nárok na jakoukoliv náhradu.
  • Ubytovací zařízení požaduje zaplacení storno poplatků i v případě závažných důvodů, pro tento účel lze sjednat individuální pojištění proti storno poplatkům a náhradu nárokovat příslušné pojišťovně.